Här kan du ladda ned information om

regler och förordningar i Tre Källor.

 

 Denna information finns även som boendepärm i fysisk form.

Kontakta Styrelsen för ditt eget exemplar!

§01 Boendeinformation V2021:01

      Allmäna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun

§02 Föreningens stadgar (Version 2011.5)

§03 Alla skall trivas

§04 Vem äger bostadsrätten

§05 Vem skall underhålla bostadsrätten

§06 Hyra ut i andra hand

§07 Vattenskador

§08 Mallar   

         Ansökan tillstånd montering av parabolantenn

         Ansökan tillstånd inglasning av balkong

         Bygglovsansökan Botkyrka Kommun

         Ägarmedgivande för bostadsanpassning

         Ansökan tillstånd uthyrning i andra hand

         Gåvobrev bostadsrätt

         Överlåtelseavtal bostadsrätt

      Störningsrapport

§09 Viktiga telefonnummer

§10 Störningar

§11 Sopsorteringsguide

Karta över området.